+32 0 496 96 91 31 [email protected]

De voorbereiding op de audit om als dienstverlener bij de KMO-portefeuille van start te gaan zit er zo goed als op.  In januari is de audit gepland, spannend!

De kmo-portefeuille is een subsidiemaatregel van de Vlaamse overheid ter ondersteuning van de Vlaamse kmo’s. Via de kmo-portefeuille wenst de Vlaamse overheid op een drempelverlagende manier kmo’s in Vlaanderen aan te zetten om opleidingen en adviezen in te winnen en zich zo te professionaliseren.

Via de kmo-portefeuille zijn er subsidies mogelijk voor opleiding en advies, die de Vlaamse kmo inkoopt bij een geregistreerde dienstverlener.

Via de KMO-portefeuille kan u tot  40% subsidie krijgen afhamkelijk van de grootte van uw onderneming.  Er zijn daar uiteraard enkele voorwaarden aan verbonden.

Enkele belangrijke voorwaarden zijn :

  • De dienstverlening dient te bestaan uit advies, en/of opleiding.
  • De dienstverlening mag niet periodiek zijn.
  • De dienstverlening moet bijdragen tot het verder professionaliseren van de onderneming

 

Meer weten?

U vindt er alles over op de website van de vlaamse overheid : https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille