+32 0 496 96 91 31 [email protected]
De KMO portefeuille

De KMO portefeuille

Ook jouw bedrijf kan rekenen op steun van de Vlaamse Overheid via de KMO-portefeuille

De Vlaamse overheid is sinds jaar en dag een felle voorstander van ondernemen en innoveren en nam hierin een duidelijke visie in. Vanuit deze visie geven zij dan ook graag bedrijven die hierop inzetten een financieel duwtje in de rug door middel van subsidies voor opleidingen en adviezen verstrekt door erkende en geregistreerde dienstverleners.

De kmo-portefeuille

Met deze maatregel kan jouw bedrijf een financiële tegemoetkoming krijgen van de Vlaamse Overheid voor de aankoop van bepaalde diensten bij een erkend kmo dienstverlener die het verbeteren van de kwaliteit van jouw bedrijf bewerkstelligen. Het kan hier gaan om opleidingen enerzijds of adviezen en ondersteuning anderzijds. We lichten beide aspecten even verder voor je toe.

Tegemoetkomingen voor opleiding

 

Optimalisatie en verbetering van de kwaliteit binnen je onderneming

Eén van de essentiële zaken om de werking van uw bedrijf te optimaliseren en de kwaliteit te verbeteren, is het blijvend investeren in opleidingen voor jouw werknemers. Opleidingen zijn echter vaak vrij duur en worden om die reden al wel eens uitgesteld of zelfs helemaal niet in aanmerking genomen. Daar wil de Vlaamse Overheid graag verandering in brengen. Als je met jouw bedrijf investeert in opleidingen voor werknemers bij een geregistreerde dienstverlener, dan kan een deel van de kostprijs van die opleiding gerecupereerd worden. Uiteraard moet het gaan om opleidingen die de onderneming verder professionaliseren en de kwaliteit verbeteren.

Minimale kostprijs 100 euro

Binnen het domein opleiding moet bovendien met een aantal zaken rekening worden gehouden. Zo moet de opleiding een kostprijs hebben van minimaal 100 euro en de steunaanvraag moet gebeuren binnen de veertien dagen na de start van de opleiding bij een erkend dienstverlener. Van de aanwezigheid van de werknemers moet een aanwezigheidslijst beschikbaar zijn ter controle en na het einde van de opleiding moet een gepersonaliseerd vormingsattest kunnen voorgelegd worden. Voor ondernemingen die kiezen voor e-learning moet de opleiding zich kenmerken door rechtstreekse interactie tussen de docent en de student.

Tegemoetkomingen voor advies en ondersteuning van de KMO portefeuille

Marketingplan, communicatieplan, marktanalyses

Ook advies is een zeer gegeerde bron van kennis en informatie voor het verder optimaliseren van een onderneming. Een onafhankelijk expert bekijkt de onderneming immers van op afstand en kan zo objectieve inzichten aanreiken. Dit advies moet de onderneming in staat stellen beslissingen te nemen en/of veranderingen door te voeren die een optimalisatie tot doel hebben. Schriftelijke raadgevingen van een erkend dienstverlener, zoals Mark-up, komen in aanmerking voor subsidie in het kader van de kmo-portefeuille. Dit advies kan gaan in de richting van een marketingplan, een communicatieplan, marktanalyses en dergelijke meer.
Binnen het domein van advies en ondersteuning zijn een aantal zaken essentieel om in aanmerking te komen voor tegemoetkoming. Een eerste en meteen ook de belangrijkste voorwaarde is dat het advies uw onderneming moet vooruithelpen. Vandaar vertrekt men steeds vanuit een concrete probleemstelling waaraan onderzoek, advies en implementatie van het advies worden gekoppeld. Bovendien moet het advies minstens 500 euro kosten en moet het volledig schriftelijk uitgewerkt zijn. Enkel schriftelijke adviezen verstrekt door erkende dienstverleners zoals Mark-up komen in aanmerking.

Welke ondernemingen komen in aanmerking voor een subsidie via de KMO portefeuille?

Een eerste voorwaarde om in aanmerking te komen is dat jouw onderneming een kmo moet zijn met een aanvaardbare rechtsvorm of dat jij een vrij beroep moet uitoefenen, en dit binnen de privésector. De vestiging van de onderneming moet gelegen zijn in het Vlaams Gewest en dit moet tevens de plaats zijn waar de werkenden van de onderneming aan de slag zijn.

De tegemoetkoming in cijfers

Voor het bepalen van de grootte van de tegemoetkoming moet een onderscheid gemaakt worden tussen kleine ondernemingen en middelgrote onderneming. Om dit te bepalen zijn de parameters van het aantal werknemers, de omzet en het balanstotaal van doorslaggevend belang.
Voor kleine ondernemingen geldt dat zij 30% steun kunnen ontvangen met een maximum van 7500 euro per jaar, voor middelgrote ondernemingen bedraagt de steun 20 procent met een maximum van 7500 euro per jaar.

De kmo-subsidie aanvraag

Zowel het registeren van jouw onderneming als de subsidieaanvraag gebeuren volledig digitaal. Eenmaal de onderneming zelf geregistreerd is, kan je inschrijven voor een opleiding of voor advies bij een erkend kmo dienstverlener zoals bijvoorbeeld Mark-up. Na de subsidieaanvraag dient de onderneming de eigen bijdrage te voldoen op de kmo portefeuille rekening, waarna ook het Agentschap Innoveren & Ondernemen van de Vlaamse Overheid de tegemoetkoming hierop voldoet. Bij het ontvangen van de factuur kan deze dan betaald worden vanuit die kmo portefeuille voor het volledige bedrag.

Erkende dienstverleners

De binnen de kmo portefeuille erkende dienstverleners zoals Mark-up, moet aan een aantal voorwaarden voldoen alvorens zij hun erkenning kunnen verkrijgen. Deze voorwaarden werden in het leven geroepen om de ondernemingen die van de diensten gebruikmaken te garanderen van professionele en kwalitatieve opleidingen en adviezen. Onder die voorwaarden staan onder andere het hebben van een ondernemingsnummer, het hebben van een rekeningnummer in sepa-formaat en het voldoen aan.

Ben jij zaakvoerder van een kleine of middelgrote onderneming of ben je beoefenaar van een vrij beroep? De kmo portefeuille helpt je alvast op weg om jouw onderneming verder te doen groeien.

Uiteraard wil iedere onderneming groeien en zich verder professionaliseren om zo zijn positie op de markt te verstevigen. Onder het motto “stilstaan is achteruitgaan” wil de Vlaamse Overheid initiatieven naar opleiding en advies toe aanmoedigen in de vorm van een financiële tegemoetkoming aan kmo’s en vrije beroepen. Ben jij zaakvoerder van een kleine of middelgrote onderneming of ben je beoefenaar van een vrij beroep? De kmo portefeuille helpt je alvast op weg om jouw onderneming verder te doen groeien, te professionaliseren en de onderscheiden van andere spelers op de markt. Degelijke en kwalitatieve opleiding enerzijds en het inwinnen van professioneel advies anderzijds zijn niet weg te denken in deze strategie. Erkende dienstverleners helpen je graag op weg om de juiste keuzes te maken specifiek voor jouw onderneming. Duurzaam investeren in verbeteren zal van jouw onderneming een sterke en solide onderneming maken die een gevestigde waarde op de markt kan betekenen.
Groei en optimalisatie zijn weggelegd voor ondernemingen die willen en durven inzetten op verandering en daarvoor betrouwbare en erkende partners onder de arm nemen. De onderneming kan er enkel bij winnen en jouw werknemers zullen een bijkomende movatie ondervinden.

Meer info op vind je terug op de website van vlaio : https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille